Fundamentalanalyse vs Teknisk Analyse

Fundamentalanalyse vs Teknisk Analyse

Related image

Når man nærmer sig investeringer på aktiemarkedet, er der to meget almindelige metoder anvendt, grundlæggende analyse og teknisk analyse. Som med enhver investeringsstrategi er der fortaler og kritikere for hver tilgang. Denne artikel vil forklare begge metoder, så du klart kan forstå processen med grundlæggende analyse versus teknisk analyse.

Fundamentalanalyse

Fundamentalanalyse er den måde, hvorpå man forsøger at beregne den indre værdi af en bestand ved at se på de grundlæggende økonomiske faktorer, de grundlæggende faktorer, som vil påvirke dens værdi. Relevante faktorer, der vil blive undersøgt, omfatter:

  • Indtægter, udgifter og indkomst
  • Vækstudsigter for virksomheden
  • De konkurrencemæssige faktorer, virksomheden står overfor
  • Forventet afkast på egenkapital eller aktiver i branchen

Målet med denne analyse er at etablere en værdi for bestanden, der ville være faktor i alle disse underliggende faktorer. Da tilgangen ikke ser på kort sigt prissætning og handelssvingninger betragtes dette som en langsigtet investeringsmetode, da det kan tage tid for den indre værdi at blive realiseret. Da disse faktorer i fremadrettede forventninger anses denne metode for at opbygge en værdiansættelse baseret på bagud og fremadrettet information.

Teknisk analyse

Teknisk analyse er en investeringsmetode, der vurderer investeringer udelukkende på markedsaktiviteten omkring dem uden at se på virksomhedens faktiske drift eller værdi. Relevante faktorer, der vil blive undersøgt, omfatter:

  • Historisk prissætning af aktierne
  • Handelsvolumener over tid
  • Industri handel tendenser

Målet med denne analyse er at udnytte prismuligheder og tendenser, der kan identificeres i markedsaktiviteten omkring hver aktie. Da metoden udelukkende er baseret på historisk markedsaktivitet, anses dette for at være en bagudgående metode.

Fundamentalanalyse vs Teknisk Analyse

Når det drejer sig om at sammenligne og vælge en metode mellem de to, er der to nøglehensyn til faktor i. 

For det første er tidshorisonten i din tilgang vigtig at overveje. Fundamentalanalyse er en langsigtet investeringsstrategi, mens teknisk analyse anses for langt mere en kortfristet metode. Ved prissætning på egenværdier arbejder grundlæggende analyse over for virksomhedens langsigtede værdi, mens det ved handel på markedsudviklinger er teknisk analyse kortfokuseret.

For det andet skal du overveje, hvad din investeringstilgang er. Er du en investor eller en erhvervsdrivende? Fundamentalanalyse investerer i virksomheder og baserer sig på deres underliggende værdi for at drive dine afkast. Teknisk analyse er virkelig en handelsstrategi, hvor du har til formål at drive afkast ud af identificerede tendenser og muligheder. 

Handel kan tage langt mere aktiv tid og ledelse fra investorens side, selvom store midler investerer millioner i sofistikeret teknisk analyse handelssoftware. Den gennemsnitlige person vil sandsynligvis være langt bedre tjent med fokus på en grundlæggende analyse investeringsstrategi.

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *